Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Firma STAREN Wyłazy Dachowe
jest producentem wyłazów  na dachy płaskie w klasie NRO
oraz wyłazów z klasą odporności ogniowej EI 15, EI 30, EI 60, EI 90.

 

Wyróżniające i najczęściej bezkonkurencyjne cechy naszych wyłazów to:

 • wysoka i bardzo wysoka izolacyjnośc termiczna skrzydła i podstawy wyłazu,
 • odporność na włamanie w klasie RC2 (opcja),
 • wysokie dopuszczalne krótkotrwałe obciążenie statyczne skrzydła wyłazu nie powodujące utraty cech użytkowych wynoszące 1,5 kN,
 • wieloletnia trwałość, bez utraty istotnych cech użytkowych i parametrów technicznych,
 • wspomaganie otwierania i zamykania skrzydła przez sprężyny gazowe z samoczynną stabilizację położenia skrzydła w pozycji otwartej,
 • wyposażenie  każdego wyłazu w blokadę awaryjnego podparcia skrzydła (do użycia w sytuacji utraty sprawności przez sprężyny gazowe i do czasu ich wymiany),
 • zamknięcie skrzydła ryglem przesuwanym obrotem klamki umieszczonej w pochwycie, z możliwością dodatkowego zamknięcia przy pomocy kłódki,
 • zamknięcie zewnętrzne (opcjonalne),
 • szczelność na przenikanie powietrza w klasie 3 lub 4,
 • wykonanie w klasie NRO,
 • skrajnie uproszczony montaż.

 


 

Aktualna oferta wyłazów nieprzeziernych w klasie NRO, z gotową izolacją termiczną podstawy i skrzydła obejmuje wyłazy o zakresie parametrów technicznych:

1. Wymiar w świetle ościeżnicy (światło przejścia) An x Bn:

 • dla typu OMEGA STN Termo:    An: od 50 do 150 [cm]; Bn: od 50 do 280 [cm]

Omega STN - wyłaz otwarty widok z przodu Omega STN - wyłaz otwarty widok z tyłu Omega STN - wyłaz zamknięty

 

  

2.  Wysokość podstawy:

 • HP – 10 [cm]
 • HP – 17 [cm]
 • HP –  25 do 80 [cm]

3. Izolacyjność termiczna skrzydła (US) dla danej wysokości skrzydła (HS):

 • US = 0,30 W/m2K – dla typu OMEGA STN Termo – HS = 10,5 [cm]
 • US = 0,21 W/m2K – dla typu OMEGA STN Termo – HS = 13[cm]

4. Izolacyjność termiczna podstawy (UP):

 • UP = min. 0,45 W/m2K

 

 


 

 

1. Wyłaz dachowy do dachów płaskich typu OMEGA STN Termo

Wysokość podstawy HP = 8 lub 15 [cm]

parametry wyłazów typu STN na podstawie niskiej

 


 

2. Wyłaz dachowy do dachów płaskich typu OMEGA STN Termo

Wysokość podstawy HP =25-50 [cm]

parametry wyłazów typu STN na wysokiej podstawie

 


 

Wyłazy dachowe/strychowe z klasą odporności ogniowej EI15 / EI30 / EI60 / EI90

Produkowane zgodnie z:

 • dokumentacją techniczną producenta,

 • warunkami klasyfikacji w zakresie odporności ogniowej wyłazów dachowych typu OMEGA PS Termo EI oraz OMEGA STN Termo EI wydanymi przez Zakład Badań Ogniowych INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ w Warszawie na podstawie Raportu z Badań nr LP00-2077/11/Z00NP, ujętymi w:
  • Raporcie klasyfikacyjnym nr 00715/12/Z00NP,
  • Klasyfikacji uzupełniającej nr 01613/18/Z00NZP
 • przepisami prawa budowlanego w tym:
  • PN-82/B – 02003 Obciążenia budowli – Obciążenia zmienne technologiczne. Obciążenia skupione pionowe,
  • PN-EN 1634-1:2009 Badania odporności ogniowej,
  • PN-EN 1363-1:2001 Badania odporności ogniowej. Wymagania ogólne,
  • PN-EN 13501-2:2008 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych,
  • Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 75, poz. 690): §291- bezpieczeństwo użytkowania, §308.3 (dot. 2, 3, 4)- wymiary, §329.1 – izolacyjność termiczna,
 • nie objęte normami zharmonizowanymi ani wytycznymi do europejskich aprobat technicznych (EOTA),

 • wprowadzane na rynek na podstawie Ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. Nr 229/2003 poz. 2275 wdrażającej Dyrektywę 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów).

 


 

Posiadamy prawa z rejestracji Wzorów Przemysłowych wyłazów,
udzielonych nam Decyzją Urzędu Patentowego RP
o numerach Wp-15133 oraz Wp-21431.

 


schemat

 


Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami
 oraz skorzystania z naszej oferty.
 
OSTATNIA AKTUALIZACJA: 19 lipca 2017